eâzım


eâzım
(A.)
[ ﻢﻇﺎﻋا ]
büyükler, ileri gelenler.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • EÂZIM — (A zam. C.) İleri gelen büyükler. Büyük adamlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EÂZIM-I ESMÂ — İçinde çok isimlerin mânası bulunan, isimlerin en büyükleri. Cenab ı Hakk a mahsus isimlerin en mühim ve büyükleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EÂZIM-I MİLLET — Millet büyükleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EÂZIM-I ÜDEBÂ — Ediplerin, edebiyatçıların en büyükleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNŞİKAK-I KAMER — Ay ın parçalanması. Peygamberimiz Hazret i Muhammed Aleyhissalâtü vesselâmın mu cizesi eseri olarak gökte ay ın en parlak olduğu bir zamanda ikiye ayrılması. (...Hem Resul i Ekrem in (A.S.M.) mütevatir ve kat i bir mu cize i kübrası Şakk ı Kamer… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük